Rizikó elemzés / FMEA

Minden tevékenységben ott rejtőzik a veszély, hogy a termék/szolgáltatás tervezése, előállítása során nem vesszük észre azokat a pontokat, amelyek a későbbiek során problémát okozhatnak. A leggondosabb tervezés ellenére is előfordulhat, hogy nem vesszük észre, vagy nem értékeljük kellőképpen a kockázatot. A kockázat vállalása a mindennapok során többé-kevésbé természetes dolog, azonban a kellő időben észre nem vett, és ezáltal nem megelőzött problémák súlyos anyagi és egyéb természetű károkat okozhatnak.

A kockázatelemzés egyik módszere az FMEA (Failure Mode and Effect Analysis – Hibamód- és hatáselemzés), amely egy tervező, fejlesztő és dokumentációs módszer. Segítségével a termékek vagy folyamatok minőségének és megbízhatóságának folyamatos fejlesztése hatékonyan támogatható. Célja az összes lehetséges hiba, azok hatásainak, okainak és ellenőrzéseknek a feltárása és súlyozása. A veszélyesnek ítélt hibákra meg kell keresni azok megelőzésének, feltárásának módját is. Az induktív elemzési módszer alapja a „mi van akkor, ha……?” típusú kérdés. A vizsgálat szempontjából érdektelen, hogy a vizsgált hiba valójában előfordult-e, vagy csak elvileg lehetséges. Az FMEA sikeres alkalmazásának egyik legfontosabb tényezője, hogy egy soha véget nem érő folyamat. Az elemzés a hangsúlyt a megelőzésre helyezi, igyekszik feltárni egy termék/folyamat lehetséges hibáit.

Az FMEA helyes és rendszeres alkalmazásával nagymértékben csökkenthető a kockázatok száma, bekövetkezése és ezáltal a negatív gazdasági hatása.

Munkatársaink az Ön rendelkezésére állnak, hogy tudásukkal és tapasztalatukkal segítsék a kockázatok feltárását és javaslatot tegyenek azok megszüntetésére/hatásuk minimalizálására.